Razer Gigantus V2 XXL Mouse Pad Pokémon Edition

Razer Gigantus V2 XXL Mouse Pad Pokémon Edition

$299.00 $359.00
  • 超細緻編織紋理布料表面
  • 厚實的高密度橡膠泡綿搭配防滑底部
  • 防滑底部

技術規格

尺寸 XXL
厚度 0.16 吋 / 4 公釐
表面 軟質
滑鼠墊類型 軟質
CHROMA RGB
特殊功能 -